contact

Contact

entertain@entertainpictures.com

Al. T. Kościuszki 80/82 lok. 301

90-437 Łódź, Poland

Legal info: Entertain Pictures Sp. z o.o.  KRS 0000589845 Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS.Kapitał zakładowy 15 000 zł, VAT (NIP) 7252105854, REGON 363141133