contact

Contact
Mail Us At

entertain@entertainpictures.com

Visit Us At

Narutowicza 34, Łódź, Poland

Legal info: Entertain Pictures Sp. z o.o. ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34, 90-135 Łódź, KRS 0000589845 Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS.Kapitał zakładowy 15 000 zł, VAT (NIP) 7252105854, REGON 363141133